LAB PHOTOS

 

 

 

lab alumni

Then graduate & undergraduate

 • Xiang Zhang, M.Sc.
  Current position: Industry
 •      

 • Pu Chen, M.Sc.
  Current position: Ph.D. candidate, University of Helsinki
 •      

 • Hui Wang, Ph.D.
 •      

 • Jiaxi Jiang, Ph.D.
 •      

 • Zhi Xiong, M.Sc. candidate
 •      

 • Wenhua Tong, Postdoctoral Fellow
 •      

 • Xiaofen Wu, Ph.D.
 •      

 • Zaijun Ma, Ph.D.
 •      

 

current members

Nan Liu, Ph.D.

Principal Investigator

Kongyan Niu, M.Sc.

Research Associate

Juan Deng, M.Sc.

Research Associate

Yedan Zhong, B.Sc.

Research Associate

Tangci Wang, B.Sc.

Lab Manager

Yun Yang

Ph.D. Candidate

Huanhuan Ma

Ph.D. Candidate

Han Wang

Ph.D. Candidate

Jing Zhao

Ph.D. Candidate

Xue Liu

Ph.D. Candidate

Yingnan You

Ph.D. Candidate

Jingshu Li

Ph.D. Candidate

Xiaofan Wang

Ph.D. Candidate