LAB PHOTOS

 

 

 

lab alumni

Then graduate & undergraduate

 • Xiang Zhang, M.Sc.
  Current position: Industry
 •      

 • Pu Chen, M.Sc.
  Current position: Ph.D. candidate, University of Helsinki
 •      

 • Hui Wang, Ph.D.
 •      

 • Jiaxi Jiang, Ph.D.
 •      

 • Zhi Xiong, M.Sc. candidate
 •      

 • Wenhua Tong, Postdoctoral Fellow
 •      

 • Xiaofen Wu, Ph.D.
 •      

 • Zaijun Ma, Ph.D.
 •      

 • Yun Yang, Ph.D.
 •      

 • Huanhuan Ma, Ph.D.
 •      

 • Han Wang, Ph.D.
 •      

 • Xue Liu, M.Sc.
 •      

 • Jing Zhao, Ph.D.
 •      

 

current members

Nan Liu, Ph.D.

Principal Investigator

Kongyan Niu, M.Sc.

Ph.D. Candidate

Yedan Zhong, B.Sc.

Research Associate

Tangci Wang, B.Sc.

Lab Manager

Yingnan You

Ph.D. Candidate

Jingshu Li

Ph.D. Candidate

Xiaofan Wang

Ph.D. Candidate

Dean Li

Ph.D. Candidate

Xiang Ren

Ph.D. Candidate

Xueting wang

Ph.D. Candidate

Shuwen Ge

Ph.D. Candidate